• Pipreski Zorana bb, Botoš
  • +381 23 877 210
  • office@bioelektra.rs
  • Pipreski Zorana bb, Botoš, Zrenjanin
  • +381 23 877 210
  • office@bioelektra.rs
Logo
botos

Brojke

BROJKE

Snaga i proizvodni kapacitet:
- 600kW sa planiranom godišnjom proizvodnjom od 5 miliona kWh (trenutno).
Vrednost investicije:
- oko 2,5 miliona evra.
Izvori finansiranja:
- Kredit Erste Banke (1,2 miliona evra), bespovratna subvencija Holandske vlade (688.000 evra), podrška Globalnog fonda za zaštitu životne sredine, realizovana preko UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom rudarstva i energetike (275.000 dolara), privatan kapital.