• Pipreski Zorana bb, Botoš
  • +381 23 877 210
  • office@bioelektra.rs
  • Pipreski Zorana bb, Botoš, Zrenjanin
  • +381 23 877 210
  • office@bioelektra.rs
Logo
botos

Planovi

PLANOVI

Brza realizacija druge i treće faze izgradnje elektrane, nakon čega će snaga biti 1,8 MW a proizvodnja oko 15 miliona kWh godišnje. Pripreme za izvođenje druge faze su u toku.
Poslovna orijentacija na iskorišćavanje toplotne energije izgradnjom staklenika površine 5000m2 i komercijalnu distribuciju energije javnim prostorima u lokalu.
Kooperantska proizvodnja organskih proizvoda tokom cele godine, koja je moguća na bazi proizvodnje toplotne energije i organskog đubriva.
Partnersko ulaganje u turističke ili pansionske kapacitete sa termalnim sadržajima čija izvodljivost počiva na vlasništvu nad lokalnim hotelom i jeftinoj toplotnoj energiji.