• Pipreski Zorana bb, Botoš
  • +381 23 877 210
  • office@bioelektra.rs
  • Pipreski Zorana bb, Botoš, Zrenjanin
  • +381 23 877 210
  • office@bioelektra.rs
Logo
botos

Proizvodi

PROIZVODI

Elektrana kao primarni proizvod daje električnu energiju a sekundarni proizvodi su toplotna energija i visoko kvalitetna organska đubriva.
Električna energija koju preuzima EPS u trenutnom obimu od 5 miliona kW godišnje a po realizaciji treće faze očekivana proizvodnja biće oko 15 miliona kWh godišnje.
Toplotna energija koja će se najpre koristiti za zagrevanje sopstvenog staklenika ali i za grejanje i rashlađivanje lokalnih javnih prostora, prema potpisanom pismu o namerama sa lokalnom samoupravom.
Organsko đubrivo koje ostaje posle iskorišćenog silažnog kompostai koje ne sadrži punioce (kreč i sl.) a time se obezbeđuje optimalno dugoročno prihranjivanje zemljišta sa molekulima u najnižem obliku, koji omogućavaju brzo i efikasno preuzimanje od strane biljaka.